ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

**Изцяло електрическото MINI не трябва да се зарежда с кабели, дълги повече от 30 метра.