ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

Картинката показва MINI с 5 врати Cooper D. Специално оборудване, което се заплаща допълнително. Цената е необвързваща препоръка от производителя (включително ДДС, без транспортни разходи). Възможно е да има грешки и промени. Вашият дилър на MINI с радост ще ви представи обвързваща ценова информация.