ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

Показаните стойности за разход на гориво, CO2 емисии и консумация на енергия се определят според Европейски регламент (ЕО) 715/2007 във версията, приложима към момента на одобрение на типа. Цифрите се отнасят за автомобил с базова конфигурация в Германия, а показаният диапазон отчита допълнително оборудване и различни размери джанти и гуми, налични за избрани модели, като може да се различава по време на конфигурацията.

 

Стойностите вече са базирани на новия WLTP регламент и са приравнени към еквивалентни стойности за NEDC, за да се гарантира сравнимост между автомобилите. [По отношение на тези автомобили, при свързани с тях данъци или други задължения (наред с другото) на базата на CO2 емисии, CO2 стойностите може да се различават от посочените тук].