ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

Повече информация за MINI Мобилна грижа.

Тук ще откриете повече информация за MINI Мобилна грижа и общите условия за безплатно покритие при инциденти и повреди.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ В СЛУЧАЙ НА ПОВРЕДА.

Първото нещо, което трябва да направите в случай на повреда, е да се обадите на горещата телефонна линия на MINI.

 

Национална гореща телефонна линия: +359-2-80607-65  

 

Трябва да съобщите данните на автомобила си, точното си местоположение, причината и признаците от повредата (ако са известни) и телефонен номер, на който можем да се свържем с вас. MINI ще се погрижи за всичко останало.

 

¹ [цена на час] обаждане от стационарни телефони.

 

² Цената за разговор се различава в зависимост от националния телефонен оператор.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ.

Можем да възстановим единствено предварително договорените разходи с MINI Мобилен сервиз.

 

В повечето случаи, разходите за MINI Мобилна грижа се покриват директно от нас. Ако въпреки това се наложи да плащате, ние ще възстановим разходите възможно най-бързо. За това е необходимо да ни предоставите оригинални разписки или фактури (напр. фактура от пътната помощ) заедно с копие на фактурата за ремонт.

 

Разходи, които не подлежат на възстановяване

 

− Разходи, които биха възникнали и при нормални обстоятелства, напр. разходи за гориво, пътни такси и др.

 

− Допълнителни разходи за хотел, напр. за храна и мини бар

 

− Всякакви разходи и загуби, пряко или непряко свързани с повредата, като пропуснати ползи, такси за отмяна на резервации, пропуснати ангажименти или събития (напр. неизползвани билети)

 

− Разходи за ремонти, резервни части и други материали

ДЕСТИНАЦИИ, ПОКРИВАНИ ОТ MINI МОБИЛНА ГРИЖА.

MINI Мобилна грижа покрива следните държави:

 

Австрия, Албания, Андора, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания (вкл. Канарски острови), Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Македония, Малта, Монако, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Черна гора, Чехия, Швейцария, Швеция

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПОВРЕДА

Повреда означава неизправност на вашия автомобил, която не ви позволява да продължите пътуването си.

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА MINI МОБИЛНА ГРИЖА.

Услугите на MINI Мобилна грижа се изпълняват само в случаи, когато повредата не е причинена от шофьора или външни фактори. Изключение: при спукана гума ще предоставим услуги според типа и обхвата, описани по-горе.

 

MINI Мобилна грижа няма да важи в случаи на:

 

− Планиран сервиз, връщане на продукт или други технически процедури

− Инцидент, кражба или вандализъм и възникналите щети 

− Щети, причинени умишлено или по невнимание 

− Щети, причинени по време на състезания, в които се цели постигане на най-висока скорост или подготовка за такива

− Щети, причинени от монтирането на части, които не са одобрени от производителя или при модификации, направени по начин, които не е съгласуван с производителя

ВАЛИДНОСТ НА MINI МОБИЛНА ГРИЖА.

MINI Мобилна грижа означава две години всеобхватни услуги за мобилност за нови автомобили, регистрирани на или след 1 януари 2011 г., според валидните условия на гаранцията на MINI Мобилна грижа.

 

Когато автомобилът достигне третата си година, от вас зависи дали ще удължите или подновите гаранцията за мобилност MINI Мобилна грижа – до период от пет години. Всеки път, когато обслужването за смяна на масло се извършва в оторизиран MINI Сервизен център, вашата гаранция за мобилност MINI Мобилна грижа се подновява за още 24 месеца до най-много пет години от датата на първа регистрация. Датата за следващо обслужване за смяна на масло се определя от бордовия ви компютър в зависимост от индивидуалния начин на управление на водача (стил на шофиране).

 

След като автомобилът достигне шестата си година от датата на регистрация, всяко обслужване за смяна на масло, извършвано в оторизиран MINI Сервизен център, ви дава право на безплатна пътна помощ от MINI Мобилна грижа за период от 24 месеца за целия експлоатационен живот на автомобила.

 

Всички автомобили, регистрирани след 1 януари 2011 г., могат да се присъединят отново към MINI Мобилна грижа след обслужване за смяна на масло.

 

Извършването на друга поддръжка и ремонти* в неоторизирани сервизи не възпрепятства предоставянето на услуги в рамките на гаранцията за мобилност MINI Мобилна грижа. Но всички услуги в рамките на MINI Мобилна грижа са изключени в случай че загубата на мобилност се дължи на факта, че не са спазвани проверките и сервизните интервали, посочени от производителя, или поради факта, че проверки, поддръжка и други ремонти не са били извършвани от оторизиран сервиз според спецификациите на производителя.

 

* Включително допълнително обслужване за смяна на маслото при необходимост.