ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

Нов въздушен филтър

Извършени дейности:

  • Оригинален въздушен филтър MINI, заменен от сервизни експерти на MINI, което гарантира оптимално напасване и функциониране.

 

Забележка:

Всеки двигател на MINI има свой въздушен филтър, специфичен за модела. Критериите за устойчивост гарантират оптимално количество и скорост на преминаване на въздуха. Филтрите MINI почистват засмуквания въздух, намаляват шумовете при засмукване и помагат за намаляване разхода на гориво и предпазване на околната среда. До 99,9 % от праха и други замърсители се филтрират, което спомага за предпазване на двигателя. Когато MINI се шофира правилно и при нормални условия, филтрите трябва да бъдат сменени едва след изминаване на 60 000 – 100 000 км.