ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

Нов акумулатор

Извършени дейности:

  • Сваляне и изхвърляне на стария акумулатор в съответствие с екологичните наредби.
  • Монтаж на нов акумулатор.
  • Регистриране на акумулатора.

 

Забележка:

Калций: полезен не само за вашите кости, но и за вашето MINI. Акумулаторът MINI съдържа сребърно-калциева сплав, която увеличава анти-корозионните характеристики и устойчивостта на температурни колебания. Изпробвани и изпитани, издръжливи и без да се нуждаят от обслужване, акумулаторите MINI отговарят и надхвърлят всички налични стандарти и предоставят на вашето MINI точното количество енергия за стартиране. Напълнени и напълно заредени при монтажа, след това те се регистрират, тъй като единствено регистриран акумулатор МINI може да гарантира безупречната работа на функциите, свързани с функционалността и комфорта (напр. автоматичната функция Старт/Стоп и стационарното отопление) след подмяна.