ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

**** Пробегът зависи от различни фактори, особено от начина на шофиране, условията на пътя, външната температура, отоплението и предварителното подгряване на автомобила.