ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

Клас на ефективност.

Данните за разхода на гориво, за емисиите на СО2 и енергията са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с основна конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми.