ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

* Предлага се специално оборудване срещу допълнително заплащане. Цената е необвързваща , препоръчителна от производителя (включително ДДС, с изключение на транспортните разходи). Изключват се грешки и промени. Вашият дилър на MINI с удоволствие ще ви даде информация относно обвързващата цена.