ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

*** Промените в екстериора и интериора на показания модел MINI могат да се прилагат поради редовни обновявания на продукта. При въпроси, моля обсъдете ги с местния търговец на MINI.