ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

* На снимката е показано MINI XX. Опционалното оборудване се заплаща допълнително. Цената е препоръчителна от производителя и е необвързваща (вкл. ДДС, изключени са транспортните разходи). Грешки и промени са възможни. Вашият дилър на MINI ще ви даде финална цена.