ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

** Посочените стойности за разхода на гориво и емисиите на CO2 се изчисляват в съответствие с метода за измерване, предписан в европейския регламент (ЕС) 715/2007 във версията, приложима към момента на одобрението.

 

Посочените ограничения се дължат на разликите в избраните размери на колелата и гумите. Стойностите вече са въз основа на новия тестов цикъл на WLTP и са обратно преобразувани в еквивалентни на NEDC стойности с цел за сравнение.

 

За тези модели се получават различни стойности спрямо показаните тук, понеже се изчислят данъци и други задължения, свързани с превозните средства, което (също) фокусира върху емисиите на CO2.

 

Допълнителна информация относно официалния разход на гориво и официалните специфични емисии на CO2 от нови леки автомобили могат да бъдат намерени в брошура, разпространявана безплатно от дилърите на MINI.