ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

Нов микрофилтър за климатичната инсталация

Извършени дейности:

  • Сваляне на стария филтър.
  • Монтаж на нов филтър от сервизни експерти на MINI.
  • Използваните материали се изхвърлят в съответствие с екологичните наредби.

 

Забележка:

Микрофилтърът MINI във вашата климатична инсталация работи тройно, като филтрира механично, електростатично и с активен въглен. По този начин пътниците в MINI са защитени както от твърди, така и от газообразни замърсители. Повърхността на механичния му филтър е невероятните 200 000 квадратни метра – под формата на лента с дебелина 5 мм тя би обиколила екватора, като вероятно ще остане излишна лента!