ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

Нова спирачна течност

Извършени дейности:

  • Смяна на спирачна течност (изхвърляне на старата течност в съответствие с екологичните изисквания; добавяне на нова течност).