ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

Нов съединител

Извършени дейности:

  • Сваляне на изпускателната система.
  • Сваляне на задвижващия вал.
  • Сваляне на скоростната кутия.
  • Сваляне на съединителя.
  • Монтаж на нов съединител и почистване.
  • Монтаж на скоростната кутия и почистване.
  • Проверка и допълване на маслото на скоростната кутия при необходимост.*
  • Монтаж на задвижващия вал.
  • Монтаж на изпускателната система.

 

*Заплаща се допълнително; цената зависи от необходимото количество.

 

Забележка:

Хидравликата в съединителя на MINI е това, което прави превключванията на предавките толкова отчетливи, но в същото време толкова плавни. Защото именно хидравликата елиминира нуждата от каквато и да е поддръжка на съединителя в продължение на 120 000 км, т.е. повече, отколкото е експлоатационния живот на един съединител (при нормални условия на шофиране). Тъй като хидравличното масло не съдържа азбест или олово, то може да бъде изхвърлено по екологичен начин. Както при всички части на MINI, всеки съединител преминава няколко прецизни проверки, преди да бъде счетен за достоен да бъде част от едно MINI.