ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

**Данните за разхода на гориво, за емисиите на СО2 и енергията са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с основна конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми. Стойностите за MINI дизеловите автомобили са установени на базата на закона WLTP и за сравнение са пресметнати към NEDC.