ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

* Всички финансирания подлежат на одобрение и се предлагат за лица над 18 години само в България. Възможно е да се изискват гаранции и обезщетения. MINI Financial Services се предлага в България от Уникредит Лизинг ЕАД.