ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

***Промени в екстериора и интериора на показания MINI модел подлежат на промяна спрямо регулярните продуктови актуализации. За въпроси, моля обърнете към вашия дилър на MINI.