ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

*** Възможни са промени в екстериора и интериора на показания модел на MINI поради редовни продуктови актуализации. За въпроси, обсъдете с вашия дилър на MINI.