dam Image
ПРОМЯНА НА ЗАКОНОВИТЕ ТЕСТОВИ МЕТОДИ ЗА РАЗХОДА НА ГОРИВО, ЕМИСИИТЕ И ВРЕДНИТЕ ВЕЩЕСТВА.

ПО-БЛИЗКО ДО ВСЕКИДНЕВИЕТО. ПО-МАЛКО НЕЯСНОТИ.

През 1992 г. беше въведен Новият европейски цикъл на шофиране (NEDC). Оттогава разходът на гориво и емисиите на автомобилите се установяват по тази процедура на тестване. Но условията на тези лабораторни тестове имат недостатъци при определянето на реалистичния разход на гориво и емисиите.

Поради това от септември 2018 г. NEDC ще бъде заменен от нов цикъл на шофиране, наречен WLTP (Глобална хармонизирана тестова процедура за леки автомобили).

Този лабораторен тест ще бъде допълнен и от тест на емисиите, при който вредните вещества се измерват директно на пътя: RDE (Емисии при реални условия на шофиране).

Новите тестови процедури ще предоставят възможност на потребителите да придобият по-добра представа за приблизителния разход на гориво и емисиите на превозното средство за в бъдеще.

ОТ NEDC КЪМ WLTP.

ПО-РЕАЛИСТИЧНИ ДАННИ ЗА РАЗХОДА НА ГОРИВО И ЕМИСИИТЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПО-РЕАЛИСТИЧНИТЕ ТЕСТОВИ УСЛОВИЯ.

Новата тестова процедура WLTP е базирана на сближаване на тестовите условия с условията в реалния свят, което означава, че определените стойности са по-близки до реалността. Промените включват предефинирани, значително по-стриктни тестови условия и по-високи скорости, както и значително по-дълга продължителност на теста (30 вместо 20 минути).

За по-прецизно определяне на емисиите на СО2 новата тестова процедура включва не само серийното оборудване – както беше досега, но и допълнителното оборудване на автомобила. Това осигурява две стойности за всеки тип автомобил: най-ниския и най-високия стандартен разход на гориво в зависимост от аеродинамиката, теглото и съпротивлението при търкаляне. Благодарение на процедурата за измерване WLTP ще можете по-добре да прецените разхода на гориво и емисиите на своя автомобил в бъдещето. В случай на специфична конфигурация на автомобила ще бъде посочена директно индивидуалната стандартна стойност.

Въпреки високата точност и при този метод за измерване са възможни отклонения. Всеки разход на гориво във всекидневието и емисиите на CO2 продължават да зависят от различните топографски, климатични и лични условия при шофиране. Пътната обстановка, актуалното натоварване на автомобила и например ползването на климатичната инсталация оказват допълнително влияние върху разхода на гориво на превозното средство. Едно е ясно – тестовите условия са по-реалистични от преди, което означава, че на хартия могат да се очакват по-висок разход на гориво и стойности на CO2 и по-нисък пробег за електрическите превозни средства. Това обаче не се отразява негативно на реалния разход на гориво или пробега. Освен това BMW Group продължава да разработва нови технологии, които да осигурят допълнително подобряване на разхода на гориво и емисиите.


MINI вече работи по прехода към новата тестова процедура и стъпка по стъпка подготвя портфолиото си чрез нови автомобили, нови версии на двигателите или технически модификации. По този начин ще може да се гарантира за целия автомобилен парк на BMW Group, че всички автомобили винаги ще отговарят на актуално валидните за тях законови рамкови изисквания.

От септември 2017 г. WLTP ще е задължителен за всички типови одобрения на нови автомобили. Но законодателят уточнява, че стойностите, измерени при WLTP, първоначално ще бъдат комуникирани с преизчисление, което препраща към стойностите на NEDC. За тази цел комисията на ЕС е разработила корелационен метод, който ще бъде еднакво обвързващ за всички автомобилни производители. Тази фаза има за цел да опрости прехода. Продължителността му ще зависи от съответното национално законодателство и ще варира в зависимост от пазара.

От септември 2018 г. всички производители на превозни средства ще бъдат законово задължени да тестват в съответствие с метода WLTP за всички автомобили, продадени в ЕС, Швейцария, Турция, Норвегия, Лихтенщайн, Израел и Ирландия.

До декември 2020 година всички държави, приели законодателството на ЕС за регистрация на превозни средства, трябва да посочат и комуникират WLTP стойностите за всяко превозно средство.

„Новият тест ще гарантира, че лабораторните тестове ще отразяват по-добре поведението на автомобилите на пътя.“*
     

Европейско сдружение на автомобилните производители

 

WLTP: ПРЕГЛЕД.

Запознайте се с важните факти за прехода към новия метод WLTP.

WLTP В СРАВНЕНИЕ С NEDC.

Това са специфичните разлики между стария и новия тестов метод.

Тестов метод
NEDC
WLTP
Продължителност на теста
20 min.
30 min.
Дистанция на теста
11 km
23.5 km
Престои
25%
13%
Фази на теста
Urban/Extra-urban, (combined)
Low, Medium, High, Extra high, (Combined); (plus “City” for electric vehicles and vehicles with plug-in hybrid drivetrain)
Скорост
Average: 34 km/h Maximum: 120 km/h Average: 46.6 km/h Maximum: 131 km/h
Стартова температура
20–30° C Cold engine start 14° C (tested at 23° C corrected for 14° C) Cold engine start
Допълнително оборудване
Not taken into consideration
All equipment options are considered in terms of their influence on aerodynamics, weight and rolling resistance.

ЕМИСИИ ПРИ РЕАЛНИ УСЛОВИЯ НА ШОФИРАНЕ.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА НИВАТА НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ НА ПЪТЯ.

Освен WLTP, така и RDE данните (Real Driving Emissions) ще бъдат задължителни за всички производители в ЕС от септември 2018 г., както и в Швейцария, Турция, Норвегия, Лихтенщайн, Израел и Ирландия. При тези RDE тестове вредните емисии, например на фини частици и на азотни оксиди (NOx), ще бъдат измервани директно при движение по пътя. По този начин ще бъдат установени средните стойности на емисиите, които може да бъдат очаквани при шофиране във всекидневието.

За допълнително понижаване на емисиите във всекидневието, при своите модели MINI прилага различни технологии за понижаване на емисиите в отработените газове.

Мерките на BMW BluePerformance например понижават емисиите на азотни оксиди при дизеловите двигатели. MINI прилага т.нар. капацитивни катализатори за азотни оксиди (NOx) за понижаване на емисиите на азотни оксиди. Освен това и в зависимост от модела селективната каталитична редукция (SCR) с AdBlue® (разтвор на карбамид) преобразува до 90% от азотните оксиди във водни пари и безвреден азот.

BMW Group бе първият производител, който въведе в серийно производство комбинацията между NOx капацитивен катализатор и SCR система.

Освен това от 2006 година дизеловите автомобили серийно се оборудват с филтри за твърди частици, които намаляват фините прахови частици. При бензиновите модели също започва постепенно въвеждане на специални филтри за твърди частици.

По този начин MINI успява да отговори на изискванията за ниските гранични стойности на нормата за вредни емисии EU6c, която ще е задължителна за всички нови автомобили от септември 2018 г. Нормата за вредни емисии EU6c предписва още по-ниски гранични стойности за фините частици при бензиновите автомобили в сравнение с EU6b. За дизеловите автомобили остават в сила същите гранични стойности като при EU6b и EU6c.

НОРМА ЗА ВРЕДНИ ЕМИСИИ НА ЕС.

dam Image

ПОНИЖАВАЩИ СЕ СТОЙНОСТИ. ПОВИШАВАЩИ СЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА.

Нормата за вредни емисии на ЕС дефинира валидните гранични стойности за емисиите в отработените газове, например азотни оксиди и фини прахови частици. Граничните стойности зависят от двигателя и вида на автомобила. За подобряване на опазването на климата и на качеството на въздуха граничните стойности стават все по-строги. Това поставя автомобилните производители пред нови предизвикателства.

ВАШИТЕ ВЪПРОСИ НАШИТЕ ОТГОВОРИ.

Какво е WLTP?

Съкращението WLTP означава „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“ (Глобална хармонизирана тестова процедура за леки автомобили).

Става дума за нов тестов метод за по-реалистично определяне на стойностите на разхода на гориво и СО2 емисиите за всички автомобили, които ще бъдат правно обвързващи от септември 2018 г. за всички автомобили. WLTP ще замени използвания преди метод NEDC.

 Повече информация можете да намерите тук:

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕСТОВИЯТ ЦИКЪЛ НА ШОФИРАНЕ WLTP?

Разходът на гориво и емисиите на един автомобил зависят от стила на шофиране, както и от други фактори. Затова за WLTP са събрани данни за шофирането по целия свят. Въз основа на тези данни са дефинирани 4 представителни фази с различна средна скорост: ниска (low), средно висока (medium), висока (high) и много висока (extra-high). В рамките на всяка от тези фази се ускорява, намалява и спира с различна интензивност с цел да се опишат ситуации, имащи отношение към всекидневния стил на шофиране. Резултатът от комбинацията от тези фази е цикълът на шофиране, който се комуникира като комбинирана стойност от данните на производителя. Тъй като електрическите и хибридните превозни средства се използват предимно в града, техният цикъл на шофиране включва и пета фаза: фаза City. Тя е резултат на средните скорости ниска (low) и средно висока (medium).

Как MINI се справя с новите методи, които се включват в WLTP?


MINI вече работи по прехода към новия тестов метод и стъпка по стъпка подготвя портфолиото си чрез нови автомобили, нови варианти на двигателите или технически модификации. По този начин ще може да се гарантира за целия автомобилен парк на BMW Group, че всички автомобили винаги ще отговарят на актуално валидните за тях законови рамкови изисквания.

По принцип: превозните средства на BMW Group отговарят на съответните законови изисквания. Това се потвърждава от резултатите от съответните официални разследвания на национално и международно ниво.

КАКВО ОЗНАЧАВА WLTP ЗА МЕН?

С въвеждането на метода WLTP посочените данни за разхода на гориво и емисиите на СО2 ще се доближат до стойностите при реално шофиране във всекидневието. Независимо от това, като се вземе предвид индивидуалното допълнително оборудване при WLTP, това ще доведе до по-реалистични стойности, базирани на личната конфигурация на автомобила. В същото време, по-реалистичните стойности означават и по-висок разход на гориво и стойности на СО2 за автомобилите с двигател с вътрешно горене и по-малък електрически пробег за електромобилите (включително Plug-in хибридите). В зависимост от националното законодателство това може да доведе до по-високи данъци за CO2.

> Повече информация можете да намерите тук

КАКВО Е RDE?

Съкращението RDE означава „Real Driving Emissions“ (Емисии при реални условия на шофиране). Става дума за нов метод за измерване на вредните вещества, като азотните оксиди (NOx) и фините прахови частици. Решаващата разлика е, че тези измервания се правят при реалистични условия при шофиране по пътя, а не в лаборатория. За тази цел на ауспуха на автомобила се монтира т. нар. „преносима система за измерване на емисии“ (накратко PEMS).

> Повече информация можете да намерите тук

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EU6?


Euro 6 е името на актуалната норма за вредни емисии. Тя дефинира по-ниски максимални стойности за фините частици и емисиите на азотни оксиди в сравнение с EU5. От септември 2018 г.* задължителна става нормата за вредни емисии EU6c, която в сравнение с EU6b указва дори още по-ниски гранични стойности за фините частици при бензиновите автомобили. За дизеловите автомобили остават в сила същите гранични стойности като при EU6b и EU6c. EU6d-TEMP от септември 2019 г.* и EU6d от януари 2021 г.* допълнително ще понижат леко граничните стойности за броя на частиците и азотните оксиди в съответствие с RDE.


*Приложимо за нови превозни средства. Новите стандарти за отработените газове ще влязат в сила за новите типове превозни средства 1 година по-рано. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЕЛЕКТИВНА КАТАЛИТИЧНА РЕДУКЦИЯ (SCR)?

За допълнително намаляване на емисиите в отработените газове на автомобила, при дизеловите двигатели се добавя течен амоняк, наречен AdBlue®. Чрез селективната каталитична редукция (SCR) с AdBlue® се постига намаляване на азотните оксиди с до 90%. Остават само водни пари, азот и СО2. Остават само водна пара, азот и CO2.

КАКВО Е BLUEPERFORMANCE?

MINI използва технологията BluePerformance за допълнително намаляване на емисиите на азотни оксиди на своите автомобили. Благодарение на тази технология емисиите на дизеловия двигател могат да бъдат допълнително оптимизирани. В допълнение към компонентите дизелов филтър за твърди частици и NOx капацитивен катализатор при някои модели SCR катализаторът („Selective Catalytic Reduction“) с впръскване на AdBlue® осигурява значително намаляване на съдържащите се в отработените газове азотни оксиди.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФИЛТЪРЪТ ЗА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ?

Филтърът за твърди частици е техническо решение за намаляване на фините прахови частици при дизеловите и бензиновите двигатели.