ПРЕДПОЧИТАН ДИЛЪР

MINI CABRIO

ДРЪЖТЕ ВАШИЯ ПОКРИВ ОТВОРЕН

MINI CONVERTIBLE

БЕЗ ПОКРИВ

Очевидно, най-отличителната характеристика на MINI Cabrio е неговият мек покрив. Той се сгъва само за 18 секунди – дори в движение.

MINI CONVERTIBLE

ИНТЕЛИГЕНТЕН ИЗБОР

MINI Cabrio е не само красиво, но и интелигентно. Инфоразвлекателната система комбинира свързана с шофирането информация като например указания за трафика с вашите любими забавления като синхронизирани плейлисти от Spotify.